• Đăng ký

Hướng dẫn cách đổi thông tin port SSH

Việc sử dụng thông tin port SSH mặc định để kết nối từ xa đến máy chủ khá nhạy cảm. Điều này có thể mang đến cho bạn một số nguy cơ về an ninh như việc hacker có thể sử dụng port mặc định để tiến hành dò mật khẩu của bạn, sử dụng các bug có thể có của SSH server để tiến hành tấn công leo thang chiếm quyền sử dụng máy chủ. Vì vậy trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn thay đổi thông tin port mặc định của SSH để giảm thiểu các rủi ro trên.

Đầu tiên, bạn cần đăng nhập vào máy chủ của mình. Gõ lệnh nano /etc/ssh/sshd_config

 

Tiếp theo, bạn tìm đến dòng  #Port 22

 

Bỏ ký tự # trước dòng  #Port 22 và thay số 22 thành số mà bạn mong muốn (lưu ý: tối đa là 65536)

Ví dụ:

 

Save tập tin và gõ lệnh service sshd restart

 

Từ bây giờ bạn có thể sử dụng SSH thông qua port mới. Chúc bạn thành công !

1