• Đăng ký

Cách chuyển đổi email sang Mail Google Apps

Để thiết lập email với Google Apps, bạn cần hướng luồng thư bạn đang sử dụng với tên miền của mình tới tài khoản Google Apps. Bạn làm việc này bằng cách trỏ bản ghi Mail Exchange (MX) trong phần quản trị tên miền miền của bạn tới Google. Các thay đổi bản ghi MX có thể mất tới 72 giờ để có hiệu lực, nhưng thường diễn ra nhanh hơn nhiều. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện chuyển đổi vào buổi tối hoặc cuối tuần khi bạn nhận được ít email hơn.

1