• Đăng ký

Hướng dẫn truy cập hosting

Để thuận lợi cho việc truy cập, tự quản lý tài nguyên code website cũng như dữ liệu của doanh nghiệp, VietISO đã đồng bộ hệ thống có giao diện webService dành riêng cho dịch vụ hosting mà doanh nghiệp đang sử dụng tại VietISO, nhằm gia tăng khả năng tương tác đơn giản mà không cần yêu cầu các yếu tố hiểu biết về kỹ thuật.

Nếu bạn là người mới lần đầu tiên đăng nhập, bạn cần làm theo các trình tự dưới đây. Những lần sau, bạn có thể đã hiểu được cách thức vận hành và xử lý các yêu cầu trên tài khoản khách hàng của bạn, thì sẽ dễ dàng hơn. Dưới đây là một số thao tác bạn cần làm theo nếu như bạn chưa thực sự biết cách truy cập.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống: https://www.vietiso.com hoặc theo hướng dẫn

Hình ảnh: Truy cập giao diện khách hàng

Bước 2: Click vào "Dịch vụ" sẽ hiển thị tất cả các dịch vụ bạn đang sử dịch vụ tại VietISO

Hướng dẫn sử dụng vụ hosting

Hình ảnh: Truy cập cách dịch vụ đã mua, đã, đang sử dụng

 

Hình ảnh thể hiện các dịch vụ đã và đang sử dụng của bạn như dưới đây

Hình ảnh: Truy cập vào 01 gói hosting của bạn

 

Bước 3: Bạn có thể xem và hiệu chỉnh dịch vụ của mình thông qua màn hình giao diện bạn nhìn thấy, các chức năng bạn có thể nhận biết được bao gồm:

a. Thông tin về gói dịch vụ đã đăng ký

b. Thông tin chi tiết/ các chức năng truy cập hosting

- Your Account: FTP Acounts, Databases, Subdomains, Site Summare, Addon Domains, Backups, File Manager

 

- Email Management

 

- Advanced Features

 

- Acount Details

- Truy cập Webmail và phpMyAdmin

Lưu ý:

Các thao tác của bạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới code, dữ liệu của website đang chứa trong hosting, VietISO sẽ không chịu trách nhiệm về các trường hợp do bạn, đưa cho người khác, đánh mất bảo mật tài khoản truy cập khách hàng trong mọi trường hợp.

update: 18.03/2018

1