Cấu hình sử dụng Mail Server Zimbra trên Mobile

Một số bạn không biết cấu hình mail Zimbra, mail server thông thường mà không phải hệ thống mail của gmail hay yahoo. VietISO hướng dẫn chi tiết cấu hình Mail Zimbra trên iphone, ipad. Các bạn thực hiện theo các bước dưới đây để có được mail đồng bộ dùng trên điện thoại của mình.

Hầu hết các phiên bản IOS đều có cấu hình tương ứng về ứng dụng mail của mình. Các bước thực hiện như sau

Bước 1. Lựa chọn icon Settings trên màn hình iphone, ipad của bạn


Bước 2: Tìm đến mục Mail như hình dưới đây, click theo mũi tên


Bước 3:  Màn hình dưới đây, vui lòng nhấn vào mục Add Account để thêm mới

Bước 4: Màn hình dưới, bạn cần nhập các thông tin tương ứng

Name: Tên email của ban

Email: địa chỉ email của bạn (ví dụ: booking@abcd.com)

Password: email của bạn

Description: Miêu tả về email của bạn, vui lòng nhập ngắn, phù hợp

Sau đó nhấn nút Next để chuyển sang bước sau

Bước 5: Ở màn hình này bạn cần nhập đủ các thông số như trong hình để đảm bảo chắc chắn hoạt động đúng

IMAP ACOUNT INFORMATIOn

INCOMING MAIL SERVER

OUT GOING MAIL SERVER

Sau đó nhấn vào mục SMTP để cấu hình SMTP cho mail như hình dưới

 

Bước 6: Cấu hình SMTP, để mobile của bạn có thể nhận biết được server bạn nhận mail là gì.

Với hình trên bạn cần bật ON cho 02 mục là

PRIMARY SERVER

OTHER SMTP SERVER

Hình trên, cần đảm bảo các thông số như trên, phần OUT

 

Lưu ý: Các lỗi phát sinh có thể xảy ra do các nhà cung cấp có cách cấu hình khác nhau về hệ thống Port, tuy nhiên, chúng tôi đưa ra bài viết này nhằm trợ giúp khách hàng của chúng tôi biết cách cấu hình

update: 08/11/2017