TaCRM - CX (Travel Agent Customer Relationship Management) - công cụ Chăm sóc khách hàng được tích hợp trong TravelMaster giúp doanh nghiệp tương tác và quản trị các trải nghiệm của khách hàng tại thời điểm hiện tại hoặc sẽ hình thành trong tương lai, từ đó hình thành các mối quan hệ trong kinh doanh, Chăm sóc, Doanh thu, Công nợ khách hàng ngay trong 01 khách hàng cụ thể, Khai thác vòng đời khách hàng hiệu quả.

Đặc biệt, Hệ thống được tích hợp trực tiếp Công cụ tính giá tour (Báo giá), tạo Booking, ngay trên hệ thống TaCRM mà không có bất cứ hệ thống CRM nào trên thị trường hiện tại có.

TaCRM giúp doanh nghiệp chủ động hơn với khách hàng của mình bằng hệ thống tự động (automation) hỗ trợ TRƯỚC - TRONG - SAU khi sử dụng dịch vụ về CSKH, Chúc mừng sinh nhật, những dịp đặc biệt của khách hàng để bạn có thể xây dựng mối quan hệ thân thiết và cả những giao dịch với doanh nghiệp

Bạn có nhiều khách hàng tiềm năng, chỉ một số nhỏ trong đó sẽ trở thành khách hàng của bạn. Với nhóm còn lại, bạn vẫn có cơ hội để chuyển họ thành khách hàng trong tương lai. Hãy lưu họ vào CRM và luôn duy trì mối liên lạc với họ.

Quản lý liên hệ

Với TaCRM, người dùng sẽ có thể tạo, thêm mới danh sách các khách hàng leads hay potentials, di chuyển các liên hệ từ danh sách này sang danh sách khác và tạo tài khoản trực tiếp từ trong bảng điều khiển. 

Các chi tiết chính về khách hàng Leads hay Potential hay Sales của người dùng luôn hiển thị bằng bảng liệt kê chính xác trên trang tổng quan. Cùng với những tiêu chí khác, người dùng có thể theo dõi các công việc một cách tổng quan nhất tại lịch. Tất cả các dữ liệu này có thể dễ dàng được nhập/xuất nếu người dùng cần sao lưu hoặc di chuyển thông tin.

Thiết lập Follow-ups

Để tăng hiệu quả kết nối với khách hàng, người dùng sẽ chủ động tạo và gửi các thông báo, ghi chú, tổ chức chiến dịch, quản lý hộp thư cũng như tùy chỉnh vào tiểu sử liên hệ phục vụ nhu cầu quản lý của riêng mình.

3 loại thông báo: bây giờ, vào ngày theo dõi, trước ngày theo dõi - cả cho quản trị viên và khách hàng.

Loại theo dõi - Xác định mục tiêu tiếp theo dễ dàng hơn.

Quản trị toàn diện

Quản trị viên có thể Quản lý các trường tùy chỉnh, xác định loại liên hệ tùy chỉnh, phân quyền vai trò cho mỗi nhóm quản trị viên, chế độ xem mặc định của khách hàng, xây dựng template email hoặc cài đặt cá nhân khác,...

Tạo và quản lý chiến dịch

- Tạo chiến dịch

- Xác định thời lượng thời gian chiến dịch

- Chỉ định Khách hàng tiềm năng cho chiến dịch sử dụng bộ lọc

- Chỉ định chiến dịch theo cách thủ công cho khách hàng tiềm năng

- Hiển thị trang tổng quan cho mỗi chiến dịch

- Mô tả chiến dịch hiển thị bên trong tiểu sử được chỉ định

Tăng hiệu suất làm việc tăng lên gấp 3 lần

Liên hệ ngay