1. Tổng quan

S.I.C Tour (Seats in coach) / Tour ghép nhóm là module được thiết kế phục vụ cho các tour có nhiều booking khởi hành cùng 01 mã tour, cùng ngày khởi hành. Giá tour được tính dựa trên nhóm/đoàn lớn hơn nên chi phí/pax, giá bán thấp hơn so với PRIVATE tour.

S.I.C Module được tích hợp trong phần mềm TravelMaster giúp doanh nghiệp mở bán tour, quản lý số chỗ, ghép các dịch vụ của các booking theo ngày, setup giá theo từng nhóm người khác nhau theo ngày (pickup date)….tự động hóa việc quản lý số chỗ trong tour ghép.

Để tăng cường hiệu quả trong việc quản lý các booking trong tour ghép nhóm, người dùng có thể tạo các booking khác nhau, hệ thống tự động ghép các các booking đó và tự cộng dồn các dịch vụ, giúp người dùng theo dõi được các dịch vụ có trong tour, tránh tình trạng sai sót không quản lý được hết các dịch vụ.

2. Đặc điểm và tính năng

a. Mở bán tour, quản lý số chỗ:

 • Mở bán tour theo ngày khởi hành (pickup date)
 • Tạo booking theo khoảng giá
 • Tự động tổng hợp các booking trùng mã, cùng giờ, cùng ngày khởi hành
 • Chức năng chọn 1 hay nhiều điều hành.
 • Tổng hợp các dịch vụ từ các booking
 • Không cho phép tạo booking khi đã hết chỗ.
 • Đồng bộ hệ thống công việc.
 • Thay đổi dịch vụ điều hành mềm dẻo.
 • Bổ sung, thu thêm cho booking.
 • Quản lý danh sách booking, danh sách đoàn tự động
 • Tự động Confirm dịch vụ do công ty cung cấp.
 • Đồng bộ hệ thống phiếu Thu/Chi.
 • Đồng bộ quản lý công nợ khách hàng - nhà cung cấp.
 • Cảnh báo tình trạng thanh toán, tình trạng điều hành của dịch vụ trong điều hành khi có thay đổi hay sử dụng dịch vụ

b. Điều hành xe và hướng dẫn viên :

 • Điều khách từ một hoặc nhiều booking cụ thể vào một xe cụ thể. Ghép nhiều khách từ các đoàn khác nhau vào một xe do điều hành viên chọn sẵn.
 • Xem danh sách lịch sử điều xe theo ngày, tháng hoặc Tour cụ thể
 • Chuyển Xe cho một khách thuộc booking cụ thể hoặc Đại lý cụ thể khi đang trong quá trình thực hiện tour.
 • Lịch xe: Danh sách lịch xe khởi hành trong tháng với chi tiết khách cụ thể.
 • Điều hành 1 hoặc nhiều hướng dẫn viên cho một hoặc nhiều booking khác nhau. Điều hành hướng dẫn viên theo xe.
 • Xem và theo dõi lịch của hướng dẫn viên.
 • Duyệt chi hướng dẫn viên
 • Bản in : giúp người dùng in chương trình tour, chi phí ước tính, danh sách đoàn, sổ dịch vụ…theo định dạng file : PDF, Words, Excel.c. 

c. Doanh thu đại lý : 

 • Sau khi đặt booking, những thông tin liên quan sẽ được tự động cập nhật trong tab Doanh thu đại lý.
 • Xem danh sách quản lý doanh thu và các thông tin quan trọng khác được sắp xếp theo mã booking, ngày tháng, đơn giá,...cụ thể.
 • Xuất file Excel danh sách Doanh thu đại lý để thực hiện các thao tác nghiệp vụ khác
Cập nhật ngày 29/05/2019
Đội ngũ phát triển phần mềm TravelMaster