Mô tả Addon 

Trong khi tư vấn khách hàng, nhân viên sale cần in ra chương trình của tour sản phẩm để khách hàng nắm được thông tin hành trình. Addon Template Chương trình tour cho phép doanh nghiệp tự trình bày mẫu chương trình tour mang màu sắc nhận diện thương hiệu công ty, tăng thẩm mỹ và gây ấn tượng đối với Khách hàng. 

Yêu cầu triển khai 

- Setup đầy đủ chức năng thêm mới ảnh, dữ liệu khi tạo chương trình tour. 

- Setup chức năng In, xuất file theo mẫu chương trình đã tạo. 

- Linh hoạt chỉnh sửa mẫu chương trình tour khi cần thiết. 

Các chức năng chính: 

- Tour sản phẩm: Sửa, thêm mới hình ảnh, nội dung chi tiết khi tạo Tour sản phẩm.

- Báo giá và Request: Sửa, thêm mới hình ảnh, nội dung chi tiết khi tạo Báo giá và Request. 

- Mỗi Tour sản phẩm, Báo giá, Request sẽ có thể tạo một chương trình tour riêng biệt.

- Cập nhật Header và Footer của chương trình tour theo thương hiệu của doanh nghiệp. 

- In File chương trình tour và Bảng giá theo template đã tạo