Nỗ lực tạo ra môi trường minh bạch, cộng đồng hiệu quả, giúp bạn luôn chủ động thời gian của mình. Chủ động giao tiếp, chia sẻ với 23,000 hướng dẫn viên khác trên cả nước, kết nối thông minh với doanh nghiệp Lữ hành chỉ bằng một thao tác "CHẠM NHẸ" vào màn hình mobile.

1. Quản lý thông tin Hướng dẫn viên

Hồ sơ Hướng dẫn viên bao gồm các thông tin cá nhân và thông tin Thẻ Hướng dẫn viên được kết nối trực tiếp với Hệ thống quản lý dữ liệu Hướng dẫn viên của Tổng cục Du lịch.

2. Đăng ký dẫn tour 

 • Automation tìm Tour mới phù hợp: Chủ động lựa chọn và đăng ký Tour mới phù hợp với yêu cầu về Loại thẻ, Ngôn ngữ, Số năm kinh nghiệm trên bảng danh sách Tour mỗi ngày. 
 • Tour chi tiết: Chủ động lựa chọn và đăng ký Tour phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu cũng như lợi thế của bản thân.
 • Lời mời dẫn: Xác nhận dẫn Tour từ những lời mời của doanh nghiệp lữ hành gửi tới nếu thấy phù hợp. Hoặc từ chối dẫn Tour nếu thấy không phù hợp.

3. Quản lý lịch dẫn Tour

 • Theo dõi lịch dẫn mọi lúc, mọi nơi: Kiểm tra và theo dõi tình trạng dẫn Tour mỗi ngày. Đặc biệt, có cái nhìn tổng quan về lịch công việc trong tương lai. Giúp kiểm soát tình trạng công việc một cách tốt nhất.
 • Chủ động xây dựng kế hoạch công việc: Dựa trên lịch dẫn Tour để sắp xếp đăng ký Tour bổ sung vào những ngày trống. Giúp tối ưu thời gian làm việc trong tháng một cách có hiệu quả nhất. Điều chỉnh lịch đăng ký mới.

4. Quản lý Hệ thống đánh giá

Nhận được đánh giá tốt từ Doanh nghiệp & Khách du lịch giúp cải thiện mức độ uy tín của Hướng dẫn viên trên ứng dụng, gia tăng năng lực cạnh tranh và cơ hội việc làm trong tương lai.

 • Đánh giá Doanh nghiệp: Sau khi đi tour, Hướng dẫn viên có thể chủ động gửi đánh giá Doanh nghiệp du lịch theo xếp hạng từ 1 - 5 sao. 
 • Doanh nghiệp đánh giá: Sau khi Tour kết thúc, doanh nghiệp đánh giá Hướng dẫn viên dựa trên kỹ năng chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống và thái độ làm việc.
 • Khách Du lịch đánh giá: Được trải nghiệm du lịch dưới sự dẫn dắt của Hướng dẫn viên, khách du lịch sẽ có những đánh giá khách quan và chi tiết nhất tới năng lực và thái độ làm việc của Hướng dẫn viên.

5. Hệ thống thông tin luôn được cập nhật

 • Thi, cấp chứng chỉ, bồi dưỡng:

Thông tin, tin tức mới nhất về các cơ sở thi, cấp chứng chỉ và bồi dưỡng năng lực cho HDV 
Giúp HDV nắm bắt được thông tin về các kỳ thi, các chứng chỉ cần có, các cơ sở uy tín,...

 • Thông tin về các chính sách của Tổng cục Du lịch

Các chính sách, quy định, quyết định,... được cập nhật mới nhất từ Tổng cục Du lịch giúp các HDV luôn nắm bắt được các thông tin hữu ích kịp thời. 

 • Cơ sở đào tạo:

Thông tin về các cơ sở đào tạo HDV trên cả nước, thường xuyên được cập nhật

Giúp các HDV tìm được cơ sở đào tạo uy tín, chuyên nghiệp, phù hợp với năng lực bản thân

 • Tin tức:

Các tin tức, sự kiện về toàn ngành