1. Trò chuyện

Trò chuyện, nhắn tin với bạn bè, với Doanh nghiệp một cách chủ động 24/24.

2. Tạo Tour

Bạn có thể thêm số lượng tour không hạn chế, bao gồm các tiêu chí như màn hình bên, nhằm hỗ trợ Guide hiểu chính xác yêu cầu của tour cũng như các điều kiện khác.

3. Đánh giá

Chủ động đánh giá chất lượng Guide, tự động sắp xếp manh bạch, trung thực.

4. Kiểm soát

Tự động checkin điểm đến, Kiểm soát lịch trình, hành trình chương trình tour ngay trên ứng dụng.

5. Tích hợp TravelMaster

Tích hợp Phần mềm quản trị Doanh nghiệp Du lịch - Lữ hành TravelMaster, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2019, hỗ trợ điều hành thực hiện các thao tác ngay trên phần mềm.