Với nền công nghiệp 4.0, doanh nghiệp không còn loay hoay, lưu trữ một danh sách liên hệ hướng dẫn viên dài, không tìm được hướng dẫn viên phù hợp cho chương trình tour của mình.

1. Tìm kiếm Hướng dẫn viên: 

 • Tìm kiếm Hướng dẫn viên dễ dàng, phù hợp với các yêu cầu hành trình Tour của Doanh nghiệp. Tiết kiệm thời gian và chi phí tuyển dụng
 • Doanh nghiệp du lịch tạo và quản lý booking với hệ thống BEA (Booking Engine Agent) và kích hoạt chức năng Tìm dẫn.
 • Hệ thống cho phép Sử dụng 1 booking hoặc ghép nhiều booking trong 1 mã tìm Hướng dẫn viên; hoặc tạo nhiều yêu cầu tìm Hướng dẫn viên cho mỗi mã tìm Hướng dẫn viên giúp giảm chi phí hỗ trợ giảm chi phí dẫn tour trong trường hợp có nhiều điểm dẫn, nhiều ngày khác nhau. Doanh nghiệp thêm hành trình, tiêu chuẩn để tìm Hướng dẫn viên mong muốn.

2. Xác nhận Hướng dẫn viên

 • Dễ dàng tương tác với Hướng dẫn viên, tiếp nhận đăng ký dẫn Tour và chủ động mời dẫn Tour theo nhu cầu
 • Khi Hướng dẫn viên nhận đăng ký dẫn Tour từ OneGuide App, Doanh nghiệp có thể xem hồ sơ Hướng dẫn viên bao gồm: Họ tên, Số thẻ Hướng dẫn viên, Thời hạn của thẻ, Lịch sử dẫn Tour, Kinh nghiệm dẫn Tour, Đánh giá của khách hàng.....

3. Quản lý thông tin Tour dẫn:

Chủ động theo dõi, nắm bắt các thông tin của Tour: 

 • Thông tin tour
 • Thông tin HDV
 • Hồ sơ dẫn
 • Đánh giá của Khách du lịch về chất lượng Hướng dẫn viên trong và sau khi đi Tour
 • Đánh giá của điều hành về chất lượng Hướng dẫn viên khi Tour đã kết thúc

4. Quản lý tình trạng Tour dẫn:

Theo dõi tình trạng của tất cả các Tour trên cùng 1 hệ thống: 

 • Sắp diễn ra: Danh sách Tour đã tìm được Hướng dẫn viên phù hợp. Tour sắp tới ngày khởi hành.
 • Đang diễn ra: Tour đang được diễn ra ở thời điểm hiện tại. Hướng dẫn viên đang dẫn Tour.
 • Kết thúc: Tour đã kết thúc. Hướng dẫn viên đã hoàn thành dẫn Tour theo lịch trình.
 • Đã huỷ: Tour đã được huỷ bởi doanh nghiệp. Tình trạng Tour trên hệ thống tìm dẫn không còn.

5. Tích hợp TravelMaster

Tích hợp Phần mềm quản trị Doanh nghiệp Du lịch - Lữ hành TravelMaster, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2019, hỗ trợ điều hành thực hiện các thao tác ngay trên phần mềm.