• Đăng ký

Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản

Bước 1: Truy cập hệ thống theo tài khoản: go.vietiso.com

Bước 2: Vào phần " Cập nhật thông tin" để thay đổi mật khẩu theo yêu cầu của bạn

 

 

1