• Đăng ký

Quản lý tài khoản

Xem thêm Quản lý tài khoản

Với một tài khoản trên hệ thống go.vietiso.com:

  • Bạn có thể quản lý được tất cả các dịch vụ đã đăng ký tại VietISO gồm : tên miền , hosting , VPS, email...
  • Tại đây, bạn có thể gia hạn , đăng ký mới các dịch vụ mà VietISO cung cấp.
  • Và cuối cùng, bạn có thể tự thực hiện các thao tác như thay đổi nameserver / cấu hình DNS cho tên miền, tạo password mới mà không cần phải đăng nhập thông qua một trang khác, truy cập vào trang quản trị hosting... Hoặc Khcũng có thể trực tiếp gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật mà không cần phải gửi mail qua địa chỉ support@vietiso.com. Tất cả các yếu tố trên nhằm tiết kiệm quỹ thời gian của Khách hàng.

Thu gọn Quản lý tài khoản

1