• Đăng ký
 • Hỗ trợ 24/7

  024 3829 3838

 • Hotline

  098 353 0001

 • Email liên hệ

  info@vietiso.com

 • Hot Deals

Một số thuật toán dùng trong SSL

Các thuật toán mã hoá và xác thực của SSL được sử dụng bao gồm:

 • DES (Data Encryption Standard): là một thuật toán mã hoá có chiều dài khoá là 56 bit.
 • 3-DES (Triple-DES): là thuật toán mã hoá có độ dài khoá gấp 3 lần độ dài khoá trong mã hoá DES.
 • DSA (Digital Signature Algorithm): là một phần trong chuẩn về xác thực số đang được được chính phủ Mỹ sử dụng.
 • KEA (Key Exchange Algorithm): là một thuật toán trao đổi khoá đang được chính phủ Mỹ sử dụng.
 • MD5 (Message Digest algorithm): được phát thiển bởi Rivest.
 • RSA: là thuật toán mã hoá công khai dùng cho cả quá trình xác thực và mã hoá dữ liệu được Rivest, Shamir, and Adleman phát triển.
 • RSA key exchange: là thuật toán trao đổi khoá dùng trong SSL dựa trên thuật toán RSA.
 • RC2 and RC4: là các thuật toán mã hoá được phát triển bởi Rivest dùng cho RSA Data Security.
 • SHA-1 (Secure Hash Algorithm): là một thuật toán băm đang được chính phủ Mỹ sử dụng.

Khi một client và server trao đổi thông tin trong giai đoạn bắt tay (handshake), họ sẽ xác định bộ mã hoá mạnh nhất có thể và sử dụng chúng trong phiên giao dịch SSL.