• Đăng ký

Gói Premium

Giá gói này là 10$/người dùng/tháng hoặc 120$/người dùng/năm

Tính năng email cho doanh nghiệp bao gồm:

  • Bộ nhớ vô hạn (hoặc 1TB cho mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)
  • Kiểm soát nâng cao của quản trị viên cho Drive
  • Kiểm tra và báo cáo chuyên sâu cho nội dung và chia sẻ trên Drive
  • Google Vault dành cho eDiscovery bao gồm email, trò chuyện, tài liệu và tệp
  • Dễ dàng tìm kiếm và xuất sang các định dạng khác nhau
  • Lưu trữ tất cả email do công ty bạn gửi đi
  • Đặt chính sách lưu giữ thư
  • Đặt và kích hoạt tính năng lưu giữ chứng cứ pháp lý trong hộp thư đến
1