Tầm nhìn

Phấn đấu để trở thành Công ty cung cấp giải pháp công nghệ Ngành Du lịch hàng đầu Châu Á:

  • Quản trị Doanh nghiệp Du lịch dựa trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud),
  • Phát triển công nghệ AI, BigData, TA Platform,
  • Online Travel Agent (OTA Platform),
  • Smart Operational Data Store (ODS)
  • Global Distribution System (GDS)