Mục tiêu

"Xây dựng và phát triển VietISO thành một công ty Công nghệ truyền thông hàng đầu Việt Nam, hoạt động rộng khắp trong lĩnh vực Phần mềm và Truyền Thông, có uy tín và có thị phần lớn trong giới công nghệ"

Tôn chỉ hành động

"Đem lại giá trị sản phẩm cao cấp và ứng dụng giải pháp đa truyền thông tương tác cho các doanh nghiệp Việt Nam"

Hotline

VietISO tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ khách hàng 24/7 với phong cách phục vụ nhanh chóng và chuyên nghiệp
(+844) 66637879 hoặc 0979 509 695