• Đăng ký

Transfer tên miền quốc tế về VietISO

Để chuyển (transfer) tên miền quốc tế vể VietISO, bạn cần đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Tên miền của bạn đang ở trạng thái Unlocked. Một số nhà cung cấp dịch vụ tên miền quốc tế có quy định sẽ giữ trạng thái tên miền 60 ngày kể từ khi đăng ký tên miền hoặc 60 ngày kể từ khi bạn thay đổi thông tin whois chủ sở hữu tên miền nên hãy cẩn trọng xác nhận điều này.

- Tên miền của bạn có whois email là của bạn, và bạn có thể nhận email từ địa chỉ thư điện tử đã đăng ký. Điều này là bắt buộc và không thể bỏ qua, vì quy trình chuyển đổi nhà cung cấp tên miền quốc tế sẽ có bước xác thực email chủ sở hữu tên miền.

- Tên miền của bạn còn tối thiểu 7 ngày trước khi hết hạn. Điều này giúp quá trình tên miền không gặp vấn đề dẫn tới nhà cung cấp cũ từ chối thao tác chuyển tên miền giúp bạn.

Các bước thực hiện:

- Bạn yêu cầu nhà đăng ký tên miền Unlocked tên miền và cung cấp cho bạn  mã Authorization Key.

- Bạn cung cấp cho VietISO mã này để VietISO làm lệnh chuyển tên miền.

- Chuyển tên miền về VietISO không tốn phí (free), bạn chỉ cần đóng tiền gia hạn thêm 1 năm để gia hạn, tên miền của bạn sẽ tự động gia hạn thêm 1 năm.

- Sau khi hoàn tất thanh toán, chúng tôi sẽ gửi 1 email đến email whois của bạn, khi đó bạn xác nhận đồng ý chuyển domain về VietISO quản lý, thời gian hoàn thành từ 5-7 ngày.

Kiểm tra tên miền: [Click here]

1