• Đăng ký
  • Hỗ trợ 24/7

    024 3829 3838

  • Hotline

    098 353 0001

  • Email liên hệ

    info@vietiso.com

  • Hot Deals

Quy trình đăng ký SSL

Bước 1: Chọn domain SSL.

Trước khi mua một SSL certificate, hãy đảm bảo rằng domain của bạn là một root domain để có thể thực hiện các biện pháp bảo mật trên đó. Sau khi đã đăng ký SSL certificate thì bạn không thể thay đổi domain được nữa.

Bạn cần thực hiện bảo mật đối với hệ thống đăng nhập của bạn hãy sử dụng tên miền thứ cấp secure.mydomain.com

Bước 2: Bạn khởi tạo CSR (Certificate Signing Request) trên máy chủ hoặc trên các Control Panel Hosting với tên miền của bạn. Tham khảo hướng dẫn tại đây

Bước 3: Nhập CSR theo như hướng dẫn trong Email.

Bước 4: Sau khi nhập CSR thành công, tùy loại SSL tổ chức CA (Certificate Authority) sẽ gửi mail xác nhận tới email sở hữu tên miền (trong Whois database). Hoặc gửi tới email tên miền của bạn như administrator@tenmien.vn , webmaster@tenmien.vn hay postmaster@tenmien.vn .

Bước 5: Sau khi hoàn tất chứng thực tên miền, CA sẽ gửi các thông tin chứng chỉ tới Email của bạn để cài đặt.

Bước 6: Kiểm tra SSL vừa cài đặt

Website của bạn hiện tại sẽ truy cập là https://yourdomain.com

Ở đầu thanh address, bạn sẽ thấy một ổ khóa màu xanh

Như vậy, việc cài đặt đã được hoàn tất.