TacoWeb giúp bạn dễ dàng thiết lập, quản lý

✔️ Tạo mới sản phẩm, lên giá bán

✔️ Thiết lập chương trình khuyến mãi

✔️ Quản lý danh sách đơn hàng

✔️ Quản lý danh sách khách hàng

✔️ Quản lý tình trạng kho hàng...

Nhận báo cáo - thống kê theo thời gian thực

✔️ Tổng số đơn hàng được đặt

✔️ Số đơn hàng đã giao

✔️ Sản phẩm bán chạy

✔️ Doanh thu Nhân viên bán hàng

✔️ Doanh thu sản phẩm...