Các thiết bị công nghệ mới được ứng dụng trong mô hình du lịch thông minh giúp cho việc quản lý và tổ chức các chuyến đi trở nên hiệu quả hơn. Add-on này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giúp tăng tính tiện lợi và trải nghiệm cho khách du lịch.