1. Giới thiệu sự kiện

Thông tin cơ bản nhất giúp người dùng dễ dàng nhận biết và nắm bắt kế hoạch của sự kiện.

  • Tên sự kiện
  • Loại hình sự kiện
  • Ngày bắt đầu
  • Ngày kết thúc
  • Địa điểm tổ chức
  • Mô tả ngắn
  • Đối tượng tham gia
  • Thông tin liên hệ (email, số điện thoại, ghi chú…)

2. Lịch trình sự kiện

Danh sách các hoạt động chính của sự kiện cùng thời gian chi tiết

3. Danh sách hình ảnh về sự kiện

4. Tin tức về sự kiện

Tổng hợp các bài viết về sự kiện, giúp người dùng có thể tìm hiểu chuyên sâu hơn về ý nghĩa và sức lan toả của sự kiện.

5. Nhóm đối tượng

Mỗi loại hình sự kiện được tổ chức dành cho các nhóm đối tượng khác nhau. Không chỉ dùng để phân loại danh sách khách tham dự, chức năng này còn giúp các nhà tổ chức sự kiện tạo và quản lý các loại thẻ tham dự khác nhau.

6. Vé tham dự

Quản lý hệ thống loại vé tham dự cho phép thêm mới và tuỳ chỉnh linh hoạt theo nội dung và mục đích của sự kiện. Vé tham dự có thể cho phép người dùng đăng ký online hoặc không.

7. Gói tài trợ

Quản lý hệ thống gói tài trợ của sự kiện với số lượng, chi phí và quyền lợi cho phép  tuỳ chỉnh linh hoạt.

8. Quầy nhận thẻ

Quản lý số lượng quầy phát thẻ của sự kiện

9. Bàn tiệc

Quản lý hệ thống số bàn của khách tham dự

10. Xếp bàn

Quản lý hệ thống số chỗ của khách tham dự bằng phương thức kéo thả linh hoạt.