• Đăng ký
  • Hỗ trợ 24/7

    024 3829 3838

  • Hotline

    098 353 0001

  • Email liên hệ

    info@vietiso.com

  • Hot Deals

Một phần mềm Travel Master tiêu chuẩn bao gồm những gì?

Phần mềm Travel Master phục vụ việc Quản trị doanh nghiệp Du lịch - Lữ hành, vì thế phần mềm được tích hợp đầy đủ các tính năng đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp mà không thay đổi các giá trị về chức năng có trong hệ thống phần mềm Travel Master Online hiện tai của chúng tôi.

Chúng tôi có lựa chọn riêng trong việc triển khai hệ thống đáp ứng cho từng doanh nghiệp, tuy nhiên với lựa chọn này chúng tôi không khuyến khích vì sẽ làm gia tăng chi phí sản xuất phần mềm đối với doanh nghiệp của bạn.