• Đăng ký

Quy trình cập nhật phiên bản mới cho phần mềm TravelMaster

Thời gian Nâng cấp – Cập nhật phần mềm TravelMaster là 3 lần / năm định kỳ vào tháng 1, 5, 9 hằng năm. Mục tiêu xây dựng quy trình cập nhật phần mềm nhằm giúp Khách hàng theo dõi thuận tiện hơn công tác Nâng cấp & Bảo trì của VietISO. Công việc cập nhật TravelMasster nằm trong Gói Bảo Hành – Bảo Trì đang cung cấp cho Khách hàng. VietISO sẽ tiến hành cập nhật phiên bản mới nhất và kiểm tra – hiệu chỉnh những lỗi phát sinh trong hệ thống (nếu có). Ngoài ra, đội Kỹ thuật đồng thời hỗ trợ tư vấn / hướng dẫn sử dụng tác vụ trong Phần mềm khi Khách hàng phát sinh yêu cầu.

Thời gian cập nhật

  • Từ ngày 25 - cuối tháng 5
  • Từ ngày 25- cuối tháng 09
  • Từ ngày 25 đến cuối tháng 01 ( năm sau)

Trước và sau 

Đảm bảo về mặt hệ thống

Bộ phận CSKH VietISO cử nhân sự cần kiểm tra về độ hoàn thiện của update đồng thời thông báo với KH.

Đảm bảo không có lỗi phát sinh trong quá trình cập nhật phiên bản mới cho phần mềm TravelMaster.

Đảm bảo dữ liệu về mặt dữ liệu của hệ thống

1