Đăng nhập

Kiếm tiền với Chương trình Affiliate

 • Cách hoạt động?

 • Hệ thống thu nhập

 • Nội dung chương trình

 • Hỏi & Đáp

Tiếp thị liên kết trực tuyến

Tạo thu nhập cho bạn mà không phải đầu tư

 • Miễn phí khởi tạo
 • Không tồn tại phí duy trì
 • Zero phí cam kết
 • Tự quản lý doanh thu và khách hàng của mình
 • Thu nhập trên mỗi chuyển đổi khách hàng

Kiếm được 100k cho mỗi tài khoản đăng ký đủ điều kiện

Đội ngũ chuyên gia Affiliate luôn sẵn sàng để giúp bạn. Hoàn toàn miễn phí cho bạn để có tài khoản VietISO Affiliate, và tiềm năng thu nhập là đáng kể!

Tài khoản đăng ký theo tháng

 

1-5.................100k/đăng ký
6-10..............1000k/đăng ký
11-20............2000k/đăng ký
21+...............3000k/đăng ký

Hãy làm phép tính......

Nếu bạn đạt 21 đăng ký cho mỗi tháng, thu nhập của bạn là

3000k x 21 =
6300k

Nội dung chương trình

 • Bán tất cả những gì bạn muốn mà chúng tôi có trên web: Tên miền & Hosting, các sản phẩm phần mềm khác...
 • Hiển thị kênh quảng cáo theo hệ thống banner và Ads trong quá trình chúng tôi chạy chiến dịch Marketing
 • Áp dụng các chương trình Promos tại mọi thời điểm trong năm
 • Đội ngũ chuyên gia Affiliate luôn sẵn sàng để giúp bạn để trợ giúp bạn bán hàng và kỹ thuật nếu bạn gặp khó khăn

Câu hỏi thường gặp

What is the VietIso Affiliate program?

The VietIso Affiliate Program is the simplest way for you to earn big commissions by promoting one of the largest reseller focused registrars recognized worldwide. You can promote VietIso by using the HTML Banners & Text Links that we provide; and on our side, we track the traffic (referrals) you send to our website through your affiliate link. As soon as one of your referrals becomes a reseller with us, you are notified and we award you a commission on that sale Affiliate Link: A special link that contains a unique id or username of the affiliate

Where can I promote VietIso?

You can promote us virtually everywhere online. Your Website, Blog, Forums, Email Marketing lists, Social Media Sites such as Facebook, Linkedin & Twitter), Online Communities or wherever you feel we fit.

Can I promote VietIso offline?

Yes, you can. However, a follow up email with tracking links would have to be sent by you to your referral. This Email can be found by clicking on Banners and selecting the Promo Email option within your Affiliate Panel. Once you're done explaining the program and its benefits to your referral, you can send them a follow up email with more details. You can use the Promo Email available within your affiliate panel to follow up. Copy the mail and paste it in any of your mail clients like Gmail, Yahoo Mail, Hotmail, Thunderbird or Outlook Express and send to all your referrals. This mail will include links to our Sign Up page which contains your affiliate tracking code. So once your referral clicks on the link to Sign Up, it will get tracked immediately and details of the referral will appear in your affiliate panel. You can choose to add more content to the mail once you have copied the mail and placed it in the compose window of your mail client. However, make sure you don't modify the text that is Hyperlinked.

How much should I invest to begin with?

Nothing, all you invest is your precious time which we’re confident will reap you huge benefits