Lợi ích:

  • Giảm thiểu rủi ro khi nâng cấp hay thay đổi cấu trúc dữ liệu trong tương lai.
  • Tính năng hoàn hảo, đơn giản cho vận hành và sử dụng,
  • Tích hợp hệ thống ISOimage Management Gallery trung tâm, sử dụng lại tài nguyên ảnh ở các tour, các địa danh khác mà không cần upload ảnh mới, tiết kiệm chi phí lưu trữ trong thời gian vận hành,
  • Tính hợp tính năng SEO ngay trong mỗi chương trình tour,
  • Hệ thống bảng giá động, ON - OFF, tiết kiệm thời gian làm html, quản lý dễ dàng, tiện dụng,
  • Tích hợp các bữa ăn, phương tiện, lưu trú một cách linh hoạt
  • Kết nối với hệ thống