• Đăng ký
  • Hỗ trợ 24/7

    024 3829 3838

  • Hotline

    098 353 0001

  • Email liên hệ

    info@vietiso.com

  • Hot Deals

TravelMaster

TravelMaster là phần mềm Điều hành, Quản lí Booking của Công ty du lịch. Giúp bạn và doanh nghiệp của bạn kết nối, điều hành công ty du lịch mọi nơi trên thế giới.

Một số tính năng nổi bật:

- Tính năng quản lý chiết tính giá tour

- Tính năng quản lý thu, chi, quyết toán tour

- Quản lý, điều hành tour, order các dịch vụ

- Xuất báo cáo ra file excel theo từng chương trình tour cụ thể. 

 

ChangeLog

Phiên bản cập nhật ngày 13/2/2017

- Thêm chức năng insert Suplier thông qua excel, tiện dụng cho doanh nghiệp mới tham gia sử dụng

- Thay đổi quy trình thêm FactSheet trong hệ thống nhà cung cấp

- Thay đổi quy trình tạo nhanh trong hệ thống người dùng

- Cộng giá AddOn hoàn tất

- Cộng OP trong mod_SIC hoàn tất