• Đăng ký
  • Hỗ trợ 24/7

    024 3829 3838

  • Hotline

    098 353 0001

  • Email liên hệ

    info@vietiso.com

  • Hot Deals

Duplicate Website (nhân bản)

Theo cơ chế bản quyền phần mềm cho mỗi một lần nhân bản /1 website

Nhân bản website là sao chép toàn bộ một website mẫu khác có sẵn với các thiết lập, cài đặt và tối ưu plugin cần thiết cho những website khác. 

Nhân bản website khi nào?

- Chuyển từ tên miền cũ sang dùng tên miền mới

- Chuyển hosting mới cho website

- Chuyển website từ localhost lên hosting thật

Nhân bản website thành nhiều web để làm gì? 

- Tạo làm website vệ tinh hỗ trợ SEO

- Tạo thêm một trang website khi muốn mở rộng kinh doanh...