Domain Name

- .com $10.1/1 năm

- .net $10.1/1 năm

- .org $10.1/1 năm

- .biz $10.1/1 năm

- .info $10.1/1 năm

cheap hosting

Cheap Web Hosting

- $4.95/month

- Host many websites

- Unlimited web space

- Unlimited bandwidth

- PHP, ASP.Net, SSH

- FREE Blogs, Forums

Bonus: a FREE Domain

Email package

Lưu trữ email theo tên miền bạn mong muốn: tenban@tenmien.com Lưu trữ thư điện tử chuyên nghiệp giúp bạn hoặc công ty của bạn thay vì sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí. Thậm chí bạn có thể đăng ký một tên miền thông qua chúng tôi và có dịch vụ email thông qua các tên miền đăng ký.

web design

- Tư vấn xây dựng website qua từng bước một cách dễ dàng

- Cá nhân hóa website theo mong muốn của bạn

- Cập nhật hàng tháng để giữ cho trang web của bạn luôn có nội dung mới nhất

- Hosting - Với 99,9% và đảm bảo thời gian hoạt động tối đa 24/7, bảo đảm trang web của bạn luôn hoạt động ổn định