• Đăng ký
 • Hỗ trợ 24/7

  024 3829 3838

 • Hotline

  098 353 0001

 • Email liên hệ

  info@vietiso.com

 • Hot Deals

Phần mềm Travel Master là gì?

Phần mềm Travel Master là phần mềm mạng phục vụ cho các tập đoàn, công ty, tổ chức kinh doanh du lịch - Lữ hành, nhằm mục đích điều hành, quản trị công ty du lịch một cách hiệu quả dựa trên các nghiệp vụ khác nhau.

Một doanh nghiệp sẽ sử dụng phần mềm Travel Master trong đó họ xây dựng một cơ sở dữ liệu về khách hàng của mình và mô tả đầy đủ các thông tin chi tiết về khách hàng như:

 • Ngày đi du lịch, tour đã đi hoặc sắp đi, hoặc dự kiến đi, các dịch vụ đã, đang sử dụng và các thông tin cá nhân cũng như của tổ chức sử dụng dịch vụ của công ty.
 • Hệ thống cơ sở dữ liệu nhà cung cấp, đối tác liên kết
 • Hệ thống tour sản phẩm cũng như các dịch vụ đã được cung cấp thông tin bởi các nhà cung cấp thông qua hệ thống hợp đồng hàng năm.

Chúng tôi cung cấp thông tin về các tính năng của hệ thống tại đây