• Đăng ký
  • Hỗ trợ 24/7

    024 3829 3838

  • Hotline

    098 353 0001

  • Email liên hệ

    info@vietiso.com

  • Hot Deals

Cloud Travel Master là gì?

Hiện tại 100% các doanh nghiệp đang sử dụng và ứng dụng phần mềm quản lý TravelMaster đều đang chạy trên nền tảng điện toán đám mây.

Với khả năng lưu trữ, cập nhật liên tục sẽ đảm bảo cho khách hàng online 100% đạt hiệu suất quản lý tối đa với doanh nghiệp của mình.

Phí sử dụng dịch vụ sẽ được tính theo gói lưu trữ hàng năm của phần mềm. Chu kỳ thanh toán tối thiểu là 6 tháng đối với các gói dịch vụ này.