• Đăng ký

Lấy lại mật khẩu tài khoản đăng nhập

Khi bạn quên mật khẩu tài khoản đăng nhập vào phần mềm Travel Master, bạn vui lòng thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào link đăng nhập và Click vào "Không thể truy cập tài khoản?"

 

Bước 2: Nhập email đăng ký tài khoản của bạn, sau đó Click vào " Reset Password"

 

Hệ thống sẽ tự động gửi mật khẩu mới vào email cho bạn.

Bạn mở email sử dụng khi đăng ký sử dụng sản phẩm Travel Master, nhấn vào link để kích hoạt lại tài khoản.

Chúc bạn thành công!

1