• Đăng ký
  • Hỗ trợ 24/7

    024 3829 3838

  • Hotline

    098 353 0001

  • Email liên hệ

    info@vietiso.com

  • Hot Deals

Các bước cài đặt Travel Master

Phần mềm TravelMaster là phần mềm quản lý, điều hành công ty du lịch online truy cập mọi lúc mọi nơi

Hầu hết các máy chủ web hiện tại với cài đặt PHP & MySQL có khả năng chạy được TravelMaster

Bạn muốn trải nghiệm trước khi mua vui lòng đăng ký dùng thử  theo các hướng dẫn chỉ định của hệ thống

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập cần lưu ý các điều kiện về thủ tục thành lập mới để được ưu đãi sử dụng phần mềm miễn phí trong năm đầu tiên với bản Standard Edition, xem thêm yêu cầu cài đặt

1