Blog /
Xu hướng thiết kế giao diện website năm 2016

Xu hướng thiết kế giao diện website năm 2016

Những năm trước, xu hướng thiết kế web chủ yếu tập trung vào: grid layouts, flat design, background videos và nâng cao khả năng tương thích với các API của HTML5.

Đăng ký nhận bản tin