Blog /
Dự báo tăng trưởng online video 2018

Dự báo tăng trưởng online video 2018

Theo Online Video Forecasts 2018 của Zenith, người tiêu dùng toàn cầu sẽ dành trung bình 67 phút xem online video một ngày trong năm nay, tăng 11 phút so với năm ngoái. Sự tăng trưởng online video sẽ tạo ra...

Đăng ký nhận bản tin