Blog /
Tỷ lệ chuyển đổi CR- Conversion Rate là gì?

Tỷ lệ chuyển đổi CR- Conversion Rate là gì?

Để đi vào khái niệm tỷ lệ chuyển đổi (CR), chúng ta cùng tìm hiểu trước về một khái niệm quan trọng trong kinh tế học ROI (Return on Investment) là Tỷ lệ lợi nhuận ròng so với chi phí. Trong...
3 cách đơn giản để tăng tỷ lệ chuyển đổi cho website

3 cách đơn giản để tăng tỷ lệ chuyển đổi cho website

Bạn đã bỏ rất nhiều công sức để thu hút khách truy cập vào trang web của mình. Bạn đã tạo một trang web hấp dẫn và đơn giản dễ dàng cho khách hàng điều hướng. Bạn đã tích hợp thiết kế...

Đăng ký nhận bản tin