oo

Blog /
Chốt Sale "BÁCH PHÁT BÁCH TRÚNG" với thủ thuật phân loại khách hàng thành 9 nhóm sau

Chốt Sale "BÁCH PHÁT BÁCH TRÚNG" với thủ thuật phân loại khách hàng thành 9 nhóm sau

Giới Saler thường tự ví von bản thân rằng: "Làm nghề Sale, là đang làm dâu trăm họ". Câu nói vui đó tưởng chừng chỉ là câu nói đùa nhưng thực chất "Làm nghề Sale không hề dễ dàng". Vì vậy...

Đăng ký nhận bản tin