Blog /
Tìm kiếm bằng giọng nói (Voice Search) và tác động đến ngành du lịch

Tìm kiếm bằng giọng nói (Voice Search) và tác động đến ngành du lịch

Hiện nay, tìm kiếm bằng giọng nói là một trong hai xu hướng chính trong việc tìm kiếm chủ yếu trên các thiết bị di động mà chủ các doanh nghiệp du lịch phải tối ưu hóa.

Đăng ký nhận bản tin