Blog /
Sự khác nhau giữa HTTP và HTTPS

Sự khác nhau giữa HTTP và HTTPS

Khi lướt web, bạn có chú ý đến sự khác biệt rất nhỏ giữa các địa chỉ URL? Một vài liên kết bắt đầu bằng HTTP, trong khi những địa chỉ web khác lại bắt đầu bằng HTTPS. Vậy tại sao lại...

Đăng ký nhận bản tin