Blog /
Những lỗi thường gặp khi gửi email google

Những lỗi thường gặp khi gửi email google

Định dạng văn bản trong email google dễ dàng nhất

Định dạng văn bản trong email google dễ dàng nhất

Tính năng định dạng văn bản khi soạn thảo email ngay trong quá trình soạn thư rất ít người chú ý và biết đến. Chúng ta có thể thay đổi font chữ, size...

Đăng ký nhận bản tin