Blog /
Bạn đã sử dụng NPS cho công ty du lịch của mình chưa?

Bạn đã sử dụng NPS cho công ty du lịch của mình chưa?

Là một nhà cung cấp các tour và dịch vụ trong ngành du lịch, bạn cần biết liệu khách hàng trong quá khứ, hiện tại và khách hàng tiềm năng...

Đăng ký nhận bản tin