Blog /
Quy trình đăng ký dùng thử mới của TravelMaster

Quy trình đăng ký dùng thử mới của TravelMaster

Trong năm 2020, nhóm Sản phẩm và Kỹ thuật của chúng tôi tiếp tục phát triển nhiều chức năng mới nhằm tối ưu triệt để mọi nghiệp vụ Lữ hành trên một nền tảng TravelMaster. Đó là Free Of...
Du lịch Việt Nam tập trung nâng cao chất lượng, thúc đẩy Chuyển đổi số

Du lịch Việt Nam tập trung nâng cao chất lượng, thúc đẩy Chuyển đổi số

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc về du lịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành du lịch cần tập trung nâng cao chất lượng, cơ cấu lại thị trường khách và thúc đẩy chuyển...

Đăng ký nhận bản tin