Blog /
Bức tranh Chuyển đổi số Ngành Du lịch

Bức tranh Chuyển đổi số Ngành Du lịch

Trong kỷ nguyên 4.0, quyền lực đổi ngôi từ doanh nghiệp du lịch sang khách hàng. Từ đó nhiều thách thức và cơ hội cũng được tạo ra cho ngành du lịch trên toàn thế giới và các doanh nghiệp du...
8 lỗi Thiết kế Website du lịch các Doanh nghiệp SMEs thường gặp

8 lỗi Thiết kế Website du lịch các Doanh nghiệp SMEs thường gặp

Ngày nay, phần lớn người dùng dựa vào internet để tìm kiếm thông tin trước khi đưa ra quyết định. Xu hướng hành vi này cho thấy tầm quan trọng của sự hiện diện trực tuyến đối với một doanh...
VITM Hanoi 2020 trở lại với chủ đề chuyển đổi số thúc đẩy du lịch

VITM Hanoi 2020 trở lại với chủ đề chuyển đổi số thúc đẩy du lịch

Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam -VITM Hanoi 2020 với chủ đề mới “Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển du lịch” sẽ được tổ chức trở lại sau hai lần hoãn vì dịch bệnh COVID-19.

Đăng ký nhận bản tin